Mina Brickfilms

Här har jag samlat några av de Brickfilms som jag har lagt ut på Youtube. Jag har gjort egna Brickfilms i några år och har testat flera olika verktyg. Mina först filmer är fotade med stillbildskamera och ihopklippt i Windows Movie Maker med 4 bildrutor per sekund. Idag använder jag programmet iStopmotion för att med hjälp av en webbkamera eller videokamera, kopplad direkt till datorn, skapa filmklipp på 25 bildrutor i sekunden som jag sedan klipper ihop i iMovie.

Skolprojekt

Jag har vid ett par tillfällen gjort Brickfilm som en del av olika skolarbeten, både på högstadiet och gymnasiet.